'Kleine ingrepen, Mooie gevolgen levert daadwerkelijk meerwaarde' | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Sociaal makelaar Monique Torenstra (l) en welzijnsadviseur Hanneke Beijerbergen (r).
Sociaal makelaar Monique Torenstra (l) en welzijnsadviseur Hanneke Beijerbergen (r). (Foto: WB)

'Kleine ingrepen, Mooie gevolgen levert daadwerkelijk meerwaarde'

  •   35 keer gelezen

Ieder mens, hoe kwetsbaar diens omstandigheden ook zijn, heeft het in zich om te groeien, te leren en te veranderen. Het gaat erom die kracht bij mensen op te sporen en te mobilseren. Een relatief kleine ingreep in de directe omgeving kan ontzettend veel doen en een verrassende positieve wending geven aan het leven. Kleine ingrepen, Mooie gevolgen (KIMG) biedt dit steuntje in de rug. Eén van de partners waarmee deze vrijwilligersstichting samen optrekt is Vitis Welzijn.

Als veelzijdige welzijnsorganisatie heeft Vitis Welzijn een brede en jarenlange ervaring met vrijwilligers. Die kennis deelt zij graag met andere organisaties, zo ook met Kleine ingrepen, Mooie gevolgen. Mede dankzij Vitis kwam het vrijwilligersbestand van de stichting op sterkte; de vrijwilligers komen voor het grootste deel uit de vrijwilligersvacaturebank van de organisatie. En ook met het werven van fondsen werd de helpende hand geboden. Maar misschien wel het belangrijkste, de medewerkers van Vitis Welzijn - ieder in hun eigen functie – weten feilloos de juiste kandidaten aan te reiken bij KIMG. Zij staan middenin de samenleving en worden wekelijks geconfronteerd met mensen die om wat voor reden dan ook vastgelopen zijn.
Monique Torenstra, sociaal makelaar in Naaldwijk, is zo'n schakel en verbinder. Ze omschrijft zichzelf als een 'Wegwijspiet'. "Mijn kracht zit in bij elkaar brengen van vragen en antwoorden vanuit mijn formele en informele netwerk. Zo eenvoudig mogelijk, ingewikkeld als moet."
Ze ziet KIMG écht als een aanvulling op haar 'toolkit'. "Ik zou er niet aan moeten denken om het zonder KIMG te moeten stellen", vertelt Torenstra. "Het is zo fijn om KIMG uit mijn gereedschapskist te kunnen trekken. Dit initiatief levert daadwerkelijk meerwaarde. KIMG drijft op een hecht vrijwilligersteam dat ervoor gáát. Met een open houding, zonder te oordelen. Naar de kandidaten toe worden geen valse verwachtingen geschapen. Hoe lager de verwachtingen, des te groter ook vaak het effect. Dat is mijn beleving. Ik word heel blij van de manier waarop KIMG mensen die zich in een kwetsbare en soms uitzichtloos lijkende situatie bevinden, weer onderdeel van onze samenleving weet te maken. Ik ken voorbeelden van deelnemers die na afloop zichzelf hebben aangeboden om weer anderen te helpen."
Ook Hanneke Beijerbergen, elf jaar werkzaam als welzijnsadviseur, weet meerdere succesverhalen van KIMG op te lepelen. "De eerste keer dat ik in aanraking kwam met KIMG was in de hoedanigheid van, wat toen nog heette, ouderenadviseur. Ik werd benaderd door twee vrouwen die zich zorgen maakten over een buurvouw. Deze vrouw op leeftijd leefde een teruggetrokken bestaan. Haar woning maakte vanaf de buitenkant een treurige, verwaarloosde indruk. Voor de grote ramen hingen geen gordijnen en zelfs de muren in de woonkamer waren kaal. Omdat ze buiten de boot viel, werd ze ook gepest."

Metamorfose
De casus werd door Beijerbergen bij KIMG in de week gelegd, met resultaat: er volgde een actieplan. "Er werd goed geluisterd naar wat de dame in kwestie werkelijk nodig had en dat werd als vertrekpunt genomen", verklaart de welzijnsadviseur. "Met het uitvoeren van het actieplan werd niet alleen een kleine metamorfose in huis gerealiseerd, maar ook bij de vrouw zelf. Door de komst van de vrijwilligers van KIMG, kwam het besef dat ze het fijn vond om mensen over de vloer te hebben. Ze had weer gezellige gesprekjes. Er was écht iets in gang gezet, waardoor ze het aandurfde om toch onder de mensen te komen. Ik heb haar vervolgens naar de Indische Club in Wateringen geleid. Met veel plezier ging ze hier wekelijks naartoe. Tot aan haar dood heeft ze daar een geweldige tijd gehad." Eendrachtig samenwerken kan tot een positief sneeuwbaleffect leiden, benadrukt Beijerbergen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>