'Stop met planvorming Boomaweg en Madeweg' | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Foto: PR

'Stop met planvorming Boomaweg en Madeweg'

  •   31 keer gelezen

Naaldwijk - Iedereen die woensdag 27 november een plekje op de overvolle publieke tribune van raadzaal tijdens de Commissie EFO had ingenomen, leek een gemeenschappelijk gevoel te delen: stoppen met de planvorming rondom de huisvestiging van arbeidsmigranten aan de Boomaweg en de Madeweg. Inmiddels lijkt deze opvatting ook te worden onderschreven door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad.

Het initiatief om aan de Boomaweg 20a woonunits voor 188 arbeidsmigranten te realiseren en het huisvesten van 156 arbeidsmigranten aan de Madeweg kan op weinig bijval rekenen van omwonenden. Dat bleek afgelopen week tijdens een politieke behandeling. Er hadden zich uitzonderlijk veel insprekers gemeld. Zo sprak tomatenteler Ivan van Niel namens de 'ongeruste' Boomaweg-bewoners zijn ongenoegen over de manier waarop zij zijn 'overvallen' met de aanvraag voor tijdelijke huisvestiging van 188 arbeidsmigranten nabij de Boomaweg 20a. In zijn betoog stelde hij hardop twee vragen: 'Waarom zijn wij niet op een normale manier geïnformeerd over de aanvraag van de units en hebben wij dit vanuit de pers moeten vernemen?' en 'Waarom krijgt een grondeigenaar, die structureel reconstructie heeft tegengehouden, de mogelijkheid om een duurzaam glastuinbouwgebied zo op slot te zetten?'.
Het bevreemdt Van Niel dat een 'particulier met paarden' al tientallen jaren wordt gedoogd in het gebied, terwijl hij geen agrarische onderneming runt. "Ongegrijpelijk dat de gemeente deze eigenaar in de gelegenheid stelt de komende vijf jaar en waarschijnlijk veel langer zich te onthouden van reconstructie, terwijl deze grond bedoeld is voor duurzame glastuinbouw."
Van Niel merkte op dat er onlangs in het gebied een warmtecoöperatie is opgericht. "Deze coöperatie heeft nog ruimte om nieuwe bedrijven te beleveren met duurzame warmte. Met andere woorden, wij willen mooie glastuinbouwbedrijven in ons gebied en geen 188 arbeidsmigranten."
Mevrouw Duijndam, al 56 jaar bewoonster van de Boomaweg, is van mening dat door de gedane aanvraag de verkeersveiligheid op de Boomaweg ernstig in gevaar komt en ze voorziet een zeer grote kans op ongelukken. Ze typeerde de Boomaweg als een slecht verlichte, smalle en bochtige tuinderslaan waar op gezette tijden veel sluipverkeer is. "De locatie is totaal ongeschikt", benadrukte ze in haar relaas.
Paul van der Zande, bewoner van de Boomaweg, gaf te kennen de noodzaak van noodhuisvestiging van arbeidsmigranten heel goed in te zien. "Ik zou er geen moeite mee hebben als er arbeidsmigranten naast mij wonen. Sterker nog, dit is al het geval. Maar 188 arbeidsmigranten huisvesten op de Boomaweg is veel te veel op deze locatie. Dat is een hele woonwijk. Momenteel zijn er 130 arbeidsmigranten gehuisvest op de Madeweg, op de camping. Er ligt een aanvraag voor huisvestiging 150 arbeidsmigranten tegenover de Lidl. Er ligt een plan voor honderd arbeidsmigranten op de Vredebestlaan. En dan willen wij ook nog 188 arbeidsmigranten op de Boomaweg gaan huisvesten? Wij vragen ons sterk af waar de spreiding is."
Van de Zande duidde de manier van communiceren als 'belachelijk'. "Wij als bewoners willen graag goed geïnformeerd worden over wat er reilt en zeilt bij ons op de laan. Wij willen graag inspraak hebben over wat er bij ons gebeurt."
Mevrouw Bakker, woonachtig aan de Madeweg: "Het lijkt erop dat dit plan een verdienmodel is, maar dat mag niet ten koste gaan van ons woongenot en de veiligheid rondom de Madeweg."
Ook Chantal Knijnenburg, eigenaar van Flower-Art, uitte de zorgen namens de buurt. "Het huidige straatbeeld is al geen goed voorbeeld voor onze kinderen, qua overlast en verkeersveiligheid; wij ondervinden problemen van de arbeidsmigranten van de Claes de Wyckerlaan. We worden dagelijks geconfronteerd met dronken arbeidsmigranten."
Piet Jongmans kaartte aan dat Woonpark Polanen aan de Madeweg 'de op twee na grootste is van het Westland'. "Dit wil ik graag op de kaart hebben", aldus de Monsternaar. "Dan krijg je spreiding!"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>