Voorlopig geen vierde veld voor HV Westland | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Dit jaar komt er nog geen duidelijkheid over de aanleg van een vierde hockeyveld.
Dit jaar komt er nog geen duidelijkheid over de aanleg van een vierde hockeyveld. (Foto: PR)

Voorlopig geen vierde veld voor HV Westland

  •   23 keer gelezen

Naaldwijk - Met een ruime meerderheid heeft de gemeenteraad van Westland op 12 november de meerjarenbegroting 2020 - 2023 vastgesteld. Alleen GroenLinks en Westland Verstandig stemden tegen.

"Ik constateer dat het 22.45 uur is. Dat we een begroting hebben behandeld en vastgesteld. En dat is allemaal in hele goede harmonie verlopen. Ik dank u voor uw medewerking." Met deze opgetogen woorden sloot burgemeester Bouke Arends de vergadering af. Maar niet iedereen was blij. Zo toonde Maarten van der Starre, voorzitter van HV Westland, zich na afloop teleurgesteld over het schrappen van de aanleg van een vierde hockeyveld. "Dit raakt ons bestaan", zo zei hij tijdens zijn inspreekbeurt bij aanvang van de vergadering. In een vurig betoog vertelde hij hoezeer zijn vereniging het extra veld nodig heeft. "Zaterdag starten de eerste wedstrijden om 8.30 uur en dat loopt door tot 20.00 uur. Dan is bij alle andere verenigingen in Westland al lang het licht uit. En op zondag neemt de druk ook toe. Door het noodgedwongen doorschuiven van jeugdwedstrijden van zaterdag naar zondag. Kortom, de bezetting van onze velden heeft al lang de grens bereikt."

Ledenstop
Vanwege het 'gebrek aan velden' heeft de club noodgedwongen een ledenstop afgekondigd. Van der Starre benadrukte dat de problemen niet van vandaag zijn. "Zeven jaar geleden trokken we al bij de gemeente aan de bel."
Dat was heel lang tevergeefs, maar begin dit jaar lag er dan toch een visie. Het extra hockeyveld werd ook opgenomen in de Voorjaarsnota - de opmaat naar de begroting – maar de uitgesproken intentie krijgt vooralsnog geen vervolg.
Van der Starre: "De wethouder lichtte ons toe dat het een geldkwestie is. Het aanleggen van een vierde veld heeft blijkbaar geen prioriteit. Maar dan gaat hij voorbij aan een aantal belangrijke zaken, zoals de bijzondere maatschappelijke en verbindende positie van HV Westland. Zoals de ultieme verwachtingen die de gemeente Westland op meerdere momenten gewekt heeft."
"We zijn een gemeentebreed georiënteerde sportvereniging met sociale cohesie die fundamenteel anders is dan de kerngerichte verenigingen. Juist dat maakt HV Westland een vereniging met een bijzondere status", benadrukte hij.
De voorzitter kon op steun van de meeste raadsfracties rekenen. Peter Duijsens, fractievoorzitter Westland Verstandig: "We zijn toch een betrouwbare overheid?! Terecht verontwaardiging van de hockeyvereniging, want alles was al in kannen en kruiken. Wat je in juni zegt, moet je gewoon in november doen."
"Wat wij constateren is dat het college de makkelijke keuze maakt een hoogstnoodzakelijke discussie over het voorzieningenniveau in Westland door te schuiven naar volgende jaren", aldus Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland. "Daarmee schuift het college ook de rekening door naar volgende jaren."
Wethouder Pieter Varekamp gaf aan blij te zijn met de betrokkenheid van de raad ten aanzien van sport. "Natuurlijk had ook ik het liefst dat vierde veld toegekend. Het is echter puur een centenkwestie. We hebben de financiële situatie waarbij keuzes gemaakt moeten worden. Nadat dit bekend werd, is er wel wat losgekomen", erkende hij.
Varekamp wil in het eerste kwartaal van komend jaar een raadsbijeenkomst (sportbreed georiënteerd) inplannen om zo mogelijk tot uitbreiding van de hockey te kunnen komen. "Een bijeenkomst waarbij een stand van zaken met betrekking van de sportaccommodaties wordt gegegeven, wensen en noodzaken worden gedeeld, opties worden besproken. Graag verneem ik wat de raad hiervan vindt, met als doel om tot besluiten te komen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>