Burgemeester wijst minister Slob op 'taakverwaarlozing van de raad' | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Foto: Arenda Oomen

Burgemeester wijst minister Slob op 'taakverwaarlozing van de raad'

  •   292 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - Een ingediend amendement om de vaststelling van het plan van scholen 2020-2023 achterwege te laten en tegelijkertijd het raadsbesluit van 10 juli 2018 in stand te houden is in de raadsvergadering van dinsdag 9 juli aanvaard met 21 stemmen voor (fracties WV, GBW en LPF) en 15 tegen. Met dat besluit stemde de raad in meerderheid tégen de komst van een islamitische school.

De gemeenteraad houdt zich daarmee niet aan de uitspraak van de Raad van State (RvS) over de wettelijk voorgeschreven komst van een islamitische basisschool. Burgemeester Arends liet meteen weten door de weigering van de drie lokale partijen niet anders te kunnen dan de minister van Onderwijs te wijzen op de zogeheten 'taakverwaarlozing van de raad'. "Ik respecteer uw besluit, maar u moet ook mij respecteren in mijn taak als rijksorgaan. Ik word geacht erop toe te zien dat de besluiten die hier genomen worden niet in strijd zijn met het recht noch in strijd zijn met de wet", zo sprak burgemeester Arends de raad toe.

De politieke weerstand tegen de islamitische school komt vooral voort uit de overtuiging dat een dergelijke nieuwe school de integratie belemmert. "Een aparte school is niet nodig", vindt Peter Duijsens van Westland Verstandig. Er zou volgens hem een matig draagvlak zijn, 'zelfs bij grote delen van de zeer gewaardeerde mogelijke doelgroep van de te stichten school'.  "Velen van hen zijn gelukkig op de bestaande Westlandse scholen die uitstekend van kwaliteit zijn en genoeg ruimte geven voor specifieke geloofsuitoefeningen."
Kelly van Rijn van GemeenteBelang Westland: "GBW staat voor samenspelen, samen opgroeien en samen naar school. Nieuwe basisscholen gebaseerd op slechts één religie dragen niet bij aan dit ideaal. Ongeacht de intenties van het schoolbestuur van Yunus Emre om toegankelijk te zijn voor alle Westlandse kinderen, zal deze school voor 99 tot 100 procent kinderen onderwijzen met een islamitische achtergrond. Dat is de realiteit en dus niet ons ideaal."
"Wij kiezen voor scholen die passen binnen het brede schoolconcept zonder, wat ons betreft, een religieuze achtergrond", zei André van der Meer van LPF Westland, met de kiezersbelofte in het achterhoofd. Hij benadrukte dat de wethouder (Ben van der Stee, LPF Westland) in het duale samenspel losser staat van de fractie. Grote vraagtekens zet Van der Meer bij de haalbaarheid van 257 leerlingen in vijf jaar. "De wethouder heeft aangegeven dat bij eventuele vestiging leerlingen van buiten Westland niet worden toegelaten. We hebben ook geen signaal gekregen dat niet-islamitische kinderen zich gaan aanmelden voor de school."
VVD-raadslid Geraldine van der Knaap gaf aan de zorgen over de haalbaarheid te delen. "VVD is voorstander van openbaar onderwijs. Je kunt je principes hebben, maar als het wettelijk niet kan, dan kan het niet."
"De haalbaarheid is getoetst bij de RvS en het onderzoek heeft uitgewezen dat het initiatief kans van slagen heeft", onderstreepte ook Benjamin Hofland van D66 Westland. Hij hoopt stiekem dat de school 'een mooie, zichtbare plek krijgt, zodat deze school de ontmoeting van eenieder zal stimuleren'.
Ook GroenLinks Westland is bereid mee te werken aan de komst van een islamitische school. "We hebben in dit land te maken met wetgeving, met artikel 23 van de Grondwet en die zegt gewoon heel simpel dat dit mogelijk is", aldus fractievoorzitter Ulbe Spaans.
Nico de Gier van PvdA Westland: "De gemeente heeft al een reputatie van zinloze rechtspraken. Wij doen hier niet aan mee." 
Ook CDA Westland stemde tegen het amendement en schikt zich in de komst van een islamitische school. Raadslid Conny Huisman constateert een intensivering van de samenwerking tussen de schoolbesturen voor primair onderwijs in Westland. "Deze ontwikkeling juichen wij van harte toe. Wij spreken de wens uit dat het schoolbestuur van Yunus Emre zal aansluiten in deze samenwerking."

Minister Slob
Minister Slob roept de gemeenteraad op om alsnog in te stemmen met de oprichting van een islamitische school. Anders ziet hij zich genoodzaakt om in te grijpen. In april heeft de Raad van State geoordeeld dat het schoolbestuur Yunus Emre voldoende belangstelling heeft aangetoond voor een nieuw te stichten islamitische school in Westland. Volgens de wet moet de nieuwe school dan voor bekostiging in aanmerking komen. Minister Slob roept de raad op om de uitspraak van de rechter te respecteren. Wanneer de raad na heroverweging opnieuw de beslissing neemt om de nieuw te stichten basisschool niet toe te laten, zal de minister een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling nemen. Dat betekent dat hij een besluit neemt namens de gemeenteraad waardoor de islamitische basisschool van Yunus Emre per 1 augustus 2020 alsnog voor bekostiging in aanmerking komt.
"Wij blijven tegen een islamitische basisschool ondanks druk van de minister", aldus Remmert Keizer, fractievoorzitter GBW.
Peter Duijsens, fractievoorzitter WV: "Als de minister ons overruled, dan zij het maar zo. Dan is hij er verantwoordelijk voor dat de school er gaat komen en niet de gemeenteraad van Westland."

De raad komt dinsdag 16 juli weer bijeen. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>