Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Het convenant IVMO werd door 21 partijen uit de sierteeltsector ondertekend.
Het convenant IVMO werd door 21 partijen uit de sierteeltsector ondertekend. (Foto: PR/Dirk Hol)

Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie

  •   42 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - In het World Horti Center is op 2 juli het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. Doel is een meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen.

Het convenant wordt breed ondersteund door de sector. De verwachting is dat er in de komende maanden nog meer bedrijven zullen aansluiten. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het convenant namens de rijksoverheid getekend. Vanuit de sector is het getekend door individuele bedrijven, Royal FloraHolland en vertegenwoordigende organisaties. Het convenant gaat over de ketens voor de veredeling en de productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, snijgroen, bomen en pot- en perkplanten.
In eerste instantie worden op sector- en bedrijfsniveau sociale en milieu risico's in kaart gebracht. Daarbij wordt geholpen door overheid, vakbond en NGO. In het eerste jaar worden in elk geval al projecten gestart op het gebied van leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu.

Minister Carola Schouten (LNV) laat in een reactie weten dat het goed is dat de sector is gekomen tot een breed gedragen IMVO-convenant sierteelt. "De Nederlandse sierteeltsector is toonaangevend. Onze bloemen zijn bekend tot in alle uithoeken van de wereld - neem bijvoorbeeld de jaarlijkse Paasviering op het St. Pietersplein in Rome. Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met dit convenant wil de Nederlandse sierteeltsector geïntegreerde gewasbescherming en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren. Een noodzakelijke ontwikkeling die ik toejuich en op de voet zal volgen, ook omdat het in lijn ligt met de onlangs gelanceerde Toekomstvisie gewasbescherming 2030."

Steven van Schilfgaarde ondertekende namens Royal FloraHolland: "Door samenwerken, zetten we een stap vooruit. Verduurzamen biedt kansen voor onze sector, onze kwekers en onze marktplaats. Wij zijn met onze leden, zowel in Nederland als in het buitenland, daarover intensief in gesprek. De vraag naar duurzaam gekweekte bloemen en planten, met transparante en betrouwbare productinformatie, neemt snel toe. Veel kwekers spelen daar nu al op in. Waar nodig ondersteunen wij kwekers daarbij."

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: "Vrijheid van organisaties, deugdelijke collectieve onderhandelingen: ze zijn beide onmisbaar voor een leefbaar loon van werkenden hier en buiten Nederland. Een convenant als dit is pionieren. Maar uiteindelijk moeten we samen aan de slag om mens en milieu eindelijk in balans te brengen met de winst waar de bedrijven zo verzot op zijn."

Het convenant is tot stand gekomen na een periode van intensief overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het bouwt voort op het bestaande sectorinitiatief Floriculture Sustainability Initiative .


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>