'Pijnlijke financiële maatregelen zijn noodzakelijk' | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Foto: Thierry Schut

'Pijnlijke financiële maatregelen zijn noodzakelijk'

  •   80 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - Een hogere onroerendezaakbelasting (ozb) op niet-woningen, de invoering van reclamebelasting, een verhoging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en een stijging van de tarieven voor rioolrechten. Een greep uit de maatregelen die het college wil treffen om de begroting voor de jaren 2020-2023 sluitend te krijgen, blijkt uit de vrijdag gepresenteerde Voorjaarsnota.

De gemeente kijkt momenteel aan tegen een begrotingstekort dat zonder noodzakelijke maatregelen oploopt tot 13 miljoen euro in 2023. Het gat in de begroting is ontstaan door ontwikkelingen op het gebied van het gemeentefonds, jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT en bijstelling van verwachte inkomsten uit leges en heffingen, meldt het college.
Ondanks de moeilijke financiële situatie van Westland, wil het college niettemin geld vrijmaken voor onder meer een fitpark in Heenweg, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden.
Om de kosten van die plannen te dekken, wordt de ozb op niet-woningen verhoogd en wordt er reclamebelasting ingevoerd. "De wetenschap dat de economie van Westland groeit en bloeit, in combinatie met het gegeven dat wij de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in ons bedrijfsleven en hen daarbij tot nu toe financieel hebben ontzien, rechtvaardigt deze keuze", meent het college. Met de voorgestelde correctie op de ozb blijft de bijdrage van het Westlandse bedrijfsleven nog altijd onder het landelijk gemiddelde.
De ozb op woningen stijgt niet. Wel ziet het college zich genoodzaakt de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen om de landelijk sterk gestegen kosten voor het inzamelen en verwerken van afval te compenseren. Ook worden de tarieven voor rioolrechten verhoogd in verband met de gestegen kosten voor de rioolinfrastructuur.
In de Voorjaarsnota worden ook ambities voor de langere termijn genoemd. Zo wil het college op verschillende plekken, o.a. bij de Greenport Horti Campus, woontorens te realiseren. "Deze ambitie vloeit voort uit de verwachte groei van de Westlandse bevolking. Die groei vraagt om een daadkrachtige aanpak van het wonen-vraagstuk, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbare ruimte in Westland", aldus het college.
Verder wil het college meewerken aan het concept 'Huis van de Buurt', een initiatief van Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland. Ten slotte is de inzet van het college een nieuw theater De Naald te realiseren, vanuit het gegeven dat de levensduur van dit theater ten einde is. Het streven is om in 2020 met een plan te komen voor de nieuwbouw van het theater in combinatie met de ontwikkeling van het gebied rond de Verdilaan. De Voorjaarsnota wordt 16 juli behandeld door de raad.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>