Plastic inzameling aan huis in Westland | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
De gemeente wil PBD huis-aan-huis inzamelen. Foto: (WB)
De gemeente wil PBD huis-aan-huis inzamelen. Foto: (WB) (Foto: )

Plastic inzameling aan huis in Westland

  •   23 keer gelezen   Actueel

Westland - Medio 2019 wil de gemeente Westland overgaan tot de inzameling van plastic, blik en
drinkpakken (PBD) aan huis. Zo maakt de gemeente het makkelijker om waardevolle grondstoffen
aan te bieden voor hergebruik, wat naar schatting kan leiden tot een daling van de hoeveelheid
huishoudelijk restafval met 25 procent.

"Westland heeft nog een behoorlijke stap te maken", stelt wethouder Leen Snijders (Milieubeleid).
"Momenteel bieden inwoners gemiddeld 206 kilo restafval per jaar aan, en daarmee scoren we
landelijk in de middenmoot. In dit geval is gemiddeld niet goed genoeg, want die ranglijst geeft een vertekend beeld. In kilo's is er een hoop te winnen. Ik roep eenieder op daaraan bij te dragen. En dat kan met deze nieuwe manier van afvalinzameling, onder de gemeenten die dat hebben gedaan zijn er die onder de honderd kilo restafval uitkomen."

Landelijke richtlijn
Dat is precies de richtlijn van samenwerkende landelijke overheden als Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNG en Rijkswaterstaat: honderd kilo restafval per inwoner in 2020. In Westland bestaat het restafval momenteel voor 75 procent uit herbruikbare materialen, zoals plastic verpakkingsmateriaal,
GFT (groente-, fruit- en tuinafval) papier en glas. Dat zijn precies de materialen die goed zijn te
gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe plastic verpakkingsmaterialen, compost, biogas of als nieuwe glazen pot.

Huis-aan-huis inzamelen
Om dat te realiseren, gaat de gemeente eens per twee weken PBD huis-aan-huis inzamelen. Huishoudens m et een laagbouwwoning in de kernen ontvangen plastic zakken voor de inzameling van PBD, huishoudens in het buitengebied ontvangen hiervoor een minicontainer. Het volume aan restafval daalt hierdoor in verhouding aanzienlijk, en zal daarom eens per vier weken worden ingezameld. Bij hoogbouwwoningen en woningen die voor het restafval gebruik maken van een verzamelcontainer verandert er niets.

Raadsbesluit
Het voorstel voor deze nieuwe werkwijze is in samenspraak met de raadswerkgroep beheerkaders
openbare ruimte tot stand gekomen. In de gemeenteraad van 16 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt de nieuwe manier van inzamelen in 2019 gefaseerd ingevoerd. Ook start dan een campagne om inwoners uitgebreid te informeren over de nieuwe wijze van inzameling. Wethouder Snijders: "We hebben maar één aarde, en daar moeten we zuinig op zijn. Zodat toekomstige generaties óók kunnen genieten van onze prachtige planeet."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>