College mikt op 2000 bedden arbeidsmigranten | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Van de circa 12.000 arbeidsmigranten die in het Westland werken, wonen er ongeveer 4.000 binnen de gemeentegrenzen. Foto: (PR)
Van de circa 12.000 arbeidsmigranten die in het Westland werken, wonen er ongeveer 4.000 binnen de gemeentegrenzen. Foto: (PR) (Foto: )

College mikt op 2000 bedden arbeidsmigranten

  •   25 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - De gemeente heeft zestien locaties verspreid over het Westland op het oog waar pakweg drieduizend nieuwe bedden voor arbeidsmigranten gerealiseerd kunnen worden, zo blijkt uit een plan van aanpak dat door het college is voorgelegd aan de gemeenteraad. In eerste instantie wordt er ingezet op minimaal tweeduizend bedden, maar de mogelijkheden voor nog eens duizend extra bedden zijn aanwezig.

Met een groeiende economie en een krimpende beroepsbevolking is het essentieel dat arbeidsmigranten naar ons land blijven komen. Ook het Westland is gebaat bij de inzet van buitenlandse werknemers. Ondanks automatisering en robotisering heeft de gemeente een groot aantal betaalbare en flexibele werkkrachten nodig om de omvangrijke glastuinbouwsector draaiende te houden. Met vraag naar arbeidsmigranten neemt ook de urgentie van het huisvestingsvraagstuk toe. Al in 2012 maakte Westland een bestuurlijke afspraak om tweeduizend extra bedden te bewerkstelligen. Die verbintenis lijkt nu te worden ingelost. Het college van B en W heeft recent locaties aangemerkt die in aanmerking komen voor kwalitatief en hoogwaardig onderdak aan arbeidsmigranten. "De lijst is flexibel, maar omvat zestien potentiële huisvestingslocaties", aldus wethouder Karin Zwinkels.
Ze benadrukt dat de huisvesting arbeidsmigranten zo specifiek is dat deze niet concurreert met de huisvesting van andere doelgroepen (starters, sociaal urgenten, statushouders). De locaties die nu in beeld zijn, bevinden zich grotendeels in het buitengebied. Uitzenders die in het Westland werkzaam zijn, moeten deze nieuwe locaties gaan ontwikkelen. Vooralsnog is het merendeel van de locaties geheim. "Als de initiatiefnemer met een concreet plan komt dat reëel en haalbaar is, wordt er gecommuniceerd met de omwonenden", geeft Zwinkels aan.
Twee locaties zijn wel bekend: Elzenbosch (op de grens van Naaldwijk en Honselersdijk) en Tiendweg (het voormalige kantoorpand van tuinbouwadviesbureau AAB). Op Elzenbosch kunnen 320 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Het pand aan de Tienweg, waar een etage opgebouwd wordt, biedt ruimte aan 76 mensen.
Er is plek voor circa drieduizend migranten als alle locaties worden ontwikkeld: 300 + 300 bedden in 's-Gravenzande (twee locaties), 350 + 80 + 65 Monster (drie locaties), 160 Honselersdijk (één locatie), 75 Kwintsheul (één locatie), 150 + 30 +175 Poeldijk (drie locaties), 250 + 60 + 175 De Lier (drie locaties), 290 + 76 + 300 + 160 Naaldwijk (vier locaties). "De voorkeur gaat uit naar maximaal 350 bedden per locatie".
Op 5 september discussieert de raadscommissie EFO over het conceptontwikkelkader. Op 18 september wordt het plan van aanpak ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>