RKC gaat nader onderzoek doen naar 'observaties' | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl

RKC gaat nader onderzoek doen naar 'observaties'

  •   63 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - 'Man en paard' en 'namen in rugnummers' willen ze weten. Op verzoek van Westland Verstand en LPF Westland kwam de raad vrijdagavond voor een extra vergadering bijeen. Nadere specificaties omtrent de 'observaties' uit het rapport van bevindingen, opgesteld naar aanleiding van de kwestie 'Kwekers in de Kunst', kregen de partijen niet. "Ik houd niet van giswerk", aldus burgemeester Van Ardenne. Wel gaat Rekenkamercommissie (RKC) een onderzoek doen. De rapportage volgt voor het zomerreces.

Het besluit tot extra raadsvergadering werd de oppositiepartijen niet in dank afgenomen. "Waarom deze poppenkast?", sprak Ulbe Spaan, fractievoorzitter van GroenLinks. Ook Leen Snijders van de ChristenUnie-SGP Westland snapte niets van het extra debat. "Laten we ons houden aan eerder gemaakte afspraken." Hij doelt daarmee op de op 20 februari aangenomen motie 'opvolgen aanbevelingen en follow-up uit de rapportage van bevindingen'.
Peter Duijsens verzekerde de aanwezigen dat de extra vergadering zeker geen verkiezingsstunt was. "Burgers voelen zich bedrogen door dit bestuur", brieste de WV-fractievoorzitter. Om daaraan toe te voegen: "Er is een hoop mis binnen dit bestuur en dat roept bij mij enge gevoelens op. Het nu afschermen van gegevens is de slechtst mogelijke houding van gedrag."
Dave van der Meer van LPF Westland vatte een en ander samen als: 'het is tijd voor verandering'.
De feiten waarop de negen bevindingen zijn gebaseerd kregen WV en LPF niet boven tafel. Evengoed werd hun raadsvoorstel 'voortgang onderzoek behoorlijk bestuur' met een amendement van D66 unaniem aangenomen. De RKC had al opdracht gekregen onderzoek te verrichten naar de bestuurscultuur binnen de gemeente Westland. Daaraan is nu de nieuwe opdracht toegevoegd. CDA Westland ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. "Voor beide wethouders durf ik mijn handen in het vuur te steken", aldus Piet Vreugdenhil. Hetzelfde geldt voor de VVD. "Ik ga uit van vertrouwen tot het tegendeel is bewezen", gaf Pieter Varekamp aan. Burgemeester Van Ardenne zei daarover: "Onze wethouders zijn allemaal even schoon. Het is een team en het past niemand van deze raad om hier onderscheid in te maken." Een organisatie die foutloos werkt bestaat volgens haar niet. De negen observaties omschreef de waarnemend eerste burger als 'bijvangst'. "Ik heb ze vermeld, maar had dat ook niet kunnen doen."
Ze meent dat er lering uit zou kunnen worden getrokken. Ze benadrukte echter dat er geen sprake van een dossier is. "Er zijn geen andere casus gevonden", aldus Van Ardenne, die positief staat tegenover het instellen van een commissie Goed Bestuur waar Westlanders die zich onheus behandeld voelen kunnen aankloppen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>