GrootWestland.nl - Westlanders tevreden over Wmo-ondersteuning
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Westlanders tevreden over Wmo-ondersteuning

  •   24 keer gelezen   Actueel

Westland - Inwoners van de gemeente Westland die gebruik maken van een Wmo-voorziening zijn tevreden over de ondersteuning die zij krijgen vanuit de gemeente. Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo, uitgevoerd door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), blijkt dat ruim 80% tevreden is over de toegankelijkheid, kwaliteit en het maatschappelijk effect van de Wmo.

Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners ervaren dat zij op een prettige manier worden geholpen door medewerkers van gemeente Westland. Een zeer ruime meerderheid (89%) van de respondenten gaf aan dat de medewerkers hen serieus nemen en bijna evenveel respondenten (83%) gaf aan dat zij samen met een medewerker van gemeente Westland naar oplossingen hebben gezocht. Ook de kwaliteit van de ondersteuning en de geboden ondersteuning paste goed bij de hulpvraag. Door de ondersteuning verbetert de kwaliteit van leven, zo geven cliënten aan.

Resultaten
Alle resultaten uit dit onderzoek zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl onder het kopje Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het onderzoek is in alle gemeenten in Nederland op dezelfde wijze uitgevoerd waardoor de resultaten op een goede manier met elkaar te vergelijken zijn. In Westland hebben 372 cliënten deelgenomen aan het onderzoek. De ervaringen van cliënten zijn voor de gemeente de belangrijkste bron om de kwaliteit te meten.

Wethouder Marga de Goeij (Zorg en Welzijn) ziet het resultaat als een goede graadmeter voor de inrichting van de ondersteuning: "Goede zorg is één ding, het bepalen van de juiste en passende zorg is de cruciale stap net daarvoor. Daarom zetten we in op gesprekken bij onze inwoners met zorgvraag thuis. De keukentafelgesprekken. Dit onderzoek wijst uit dat we op de goede weg zitten, nu op naar maximale tevredenheid."

Cliëntondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen helpen bij de voorbereiding op de aanvraag van een Wmo-voorziening. Cliëntondersteuners zijn professionals en getrainde vrijwilligers die weten bij welke organisatie zij voor welke voorziening aan kunnen kloppen. Ook kan hij of zij helpen met de voorbereiding van het gesprek met de betreffende organisatie. Eventueel kan de cliëntondersteuner ook helpen tijdens het gesprek. Cliëntondersteuners zijn niet in dienst van de gemeente. Hierdoor kunnen zij een onafhankelijk advies geven. Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuners.

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>