Behoedzame maar sluitende meerjarenbegroting | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
Het college van B en W wil geld uittrekken voor o.a. de bouw van nieuwe scholen, de aanpak van een aantal dorpscentra, de energietransitie, de aanpak van ondermijning en digitalisering.
Het college van B en W wil geld uittrekken voor o.a. de bouw van nieuwe scholen, de aanpak van een aantal dorpscentra, de energietransitie, de aanpak van ondermijning en digitalisering. (Foto: WB)

Behoedzame maar sluitende meerjarenbegroting

  •   48 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - Met gemengde gevoelens presenteerde het college van B en W vrijdag de meerjarenbegroting 2020-2023. Enerzijds tevreden, omdat de begroting sluitend is, anderzijds bedrukt, omdat impopulaire maatregelen in beeld komen en allerminst duidelijk is in welke mate het Rijk zal bijspringen.

De financiën van de gemeente staan onder druk. Zonder ingrijpen dreigt een miljoenen tekort. De gemeente wordt geconfronteerd met minder inkomsten, onder andere door tegenvallende inkomsten uit leges en heffingen. Maar bovenal houdt de rijksoverheid de hand op de knip. Daar staan stijgende kosten binnen het sociaal domein tegenover, met name als het gaat om de jeugdzorg. De noodzaak om te bezuinigen stelt het college van B en W voor lastige keuzes. De begroting die het gemeentebestuur gepresenteerd heeft, is dan ook 'behoedzaam'. Het is een sluitende begroting waarbij de voorgestelde investeringen gericht zijn op terreinen die vooral nu van belang zijn. De gemeente Westland mag dan financiële tegenwind hebben, aan het voorzieningenniveau heeft het college niet getornd. "In andere gemeenten is dat wel anders", merkt wethouder Ben van der Stee (financiën) op.
In de zoektocht naar financiële balans heeft het college het profijtbeginsel ('de gebruiker betaalt mee') als uitgangspunt genomen. Zo wordt de lastendruk voor bedrijven in balans gebracht met de bijdrage die inwoners leveren. De onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen stijgt met 25 procent (in een eerder stadium wilde men de OZB met 30 procent verhogen). "Onze bedrijven betalen veertig procent minder OZB dan gemiddeld gebruikelijk is", aldus Van der Stee, refererend aan het vergelijkingsonderzoek met zorgvuldig geselecteerde referentiegemeenten door Cebeon. "Deze lastenverzwaring bedraagt 236 euro per jaar voor een bedrijf met een WOZ-waarde van 250.000 euro en blijft nog altijd vijftien procent onder het huidige landelijke gemiddelde."
Er is bij het op orde brengen van de gemeentelijke financiën voor gekozen om inwoners zoveel mogelijk uit de wind te houden. De OZB op woningen blijft daarom gelijk. Wel is het college genoodzaakt de raad voor te stellen om de tarieven voor afvalstoffenheffing te verhogen. Belangrijkste oorzaak voor deze lastenverzwaring zijn de hogere kosten voor de inzameling en verbranding van huishoudelijk afval. "De prijsverhoging voor de verbranding van afval is van an 13 naar 31 euro per ton gegaan als gevolg van rijksbeleid. Dit rekenen we via de afvalstoffenheffing door aan huishoudens."
Ook de riooltarieven moeten worden verhoogd als gevolg van kostenstijgingen. "Dit maakt dat de woonlasten bij een gemiddelde woningwaarde met een bedrag van circa 75 euro per jaar zullen stijgen."
Voor hondenbezitters is er goed nieuws: de hondenbelasting is uit de plannen geschrapt. Het concrete gevolg hiervan is dat er geen geld wordt gestoken in een nieuw hockeyveld op sportpark De Hoge Bomen. "Dat is een tegenvaller voor de hockeyvereniging", weet sportwethouder Pieter Varekamp. Ook voor de realisatie van nieuwbouw voor het Naaldwijkse zwembad wordt vooralsnog geen geld uitgetrokken. Het college beoogt een combinatie met zorgwoningen en een permanente school. "We trekken geld uit om hiervoor een plan te laten maken", verklaart Varekamp. Het burgerinitiatief Fitpark Heenweg wordt de kans gegund om zich verder te ontwikkelen; in combinatie met vervanging van de gymzaal. Het openluchtbad De Waterman in Wateringen mag rekenen op een incidentele gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro voor volgend jaar. "Voor de jaren erna volgt de discussie in de gemeenteraad,'' aldus Varekamp.
Ook De Noviteit en De Naald krijgen geld om zo achterstallig onderhoud te kunnen aanpakken. "Maar we maken nog geen definitieve keuze voor de toekomst", benadrukken de beide heren, die aangeven af te willen van 'het pappen en nat houden'.
In de begroting is ook geld vrijgemaakt voor ondermijning . "We sluiten onze ogen niet voor de werkelijkheid", aldus Van der Stee. "Westland is een handelsrijk gebied met veel in- en uitgaand handelsverkeer. Jaarlijks komen bijvoorbeeld zo'n 40.000 zeecontainers vanuit de haven het Westland binnen. We moeten er wel bovenop blijven zitten", vervolgt Varekamp.
De gemeente investeerde de afgelopen jaren in het kader van de bereikbaarheid flink in asfalt. Komende jaren wil het college werken aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur (snelle fietspaden). Ook heeft Varekamp de ambitie om de lightrail naar Westland te halen. "Een campus is pas echt succesvol als die bereikbaar is met het openbaar vervoer", zegt Varekamp, daarmee doelend op het World Horti Center.
De gemeenteraad bespreekt de begroting in november.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>