Subsidie aan vijf innovatieve plannen toegewezen | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of lastig van de grond zouden komen. Foto:(PR)
De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of lastig van de grond zouden komen. Foto:(PR) (Foto: )

Subsidie aan vijf innovatieve plannen toegewezen

  •   25 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - Aan vijf innovatieve projecten in Westland is door de gemeente financiële steun toegekend in het kader van de eerste ronde van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. Er gaat onder meer geld naar het telen van wieren in zeewater, een nieuwe manier van telen zonder daglicht en een trainingstraject van ervaren kwekers voor jonge kwekers en talenten.

Een bedrag van 68.000 euro gaat naar het samenwerkingsverband van Ton Vreugdenhil en Vyverberg Advies voor het plan 'Kennisontwikkeling over innovatief telen zonder daglicht in de sierteelt'. Het omvat een zogeheten technisch recept voor het - beheersbaar en continu - telen van bijzondere knolgewassen in pot.
Waterinnovator Brinkman Agro BV heeft 50.000 euro subsidie ontvangen voor 'Waterinnovator'. Dit programma maakt het mogelijk om met telers en producenten nieuwe watertech-oplossingen in de praktijk te testen. Het gaat hierbij om nieuwe technologieën op het gebied van waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer.
Koppert Cress BV en Hollands Tuinbouwadvies faciliteren de Startup Onderwaterboeren uit Wageningen met 'Telen van wieren in zeewater' voor de toegekende subsidie van 57.000 euro. Met dit project wordt sortiment en teeltsysteem voor onderwatergroenten ontwikkeld.
Samenwerkingsverband Horti Heroes, Best Fresh Group, Beekenkamp, Royal Brinkman, KUBO, JUVA en Priva ontvangen 25.000 euro subsidie voor de pilot 'Startup Challenge en Matchmaking'. Deze pilot is bedoeld om een lanceerplatform aan te jagen waar innovatieve bedrijven oplossingen bedenken voor uitdagingen bij gevestigde bedrijven.
Samenwerkingsverband Hortitech BV, InHolland, Kwekerij Wieringermeer, Axia, GreenMango IT services, Microsoft, Lentiz: 'MoniMenTal' krijgen 50.000 euro subsidie. Het MoniMenTal programma koppelt ervaren kwekers (Mentors) aan jonge, net afgestudeerde kwekers in-spe (Monitors) en lokale tuinbouwtalenten ofwel managers in de dop (Talent). Na een trainingstraject, worden de Monitor en Talent naar het gebied uitgezonden, waar zij de kwekerij gaan managen.
De gemeente Westland biedt de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland aan om kennis- en innovatieontwikkeling met een focus op het Greenportcluster en aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid te stimuleren. De gemeente stelt voor elk van de indieningsrondes 225.000 euro beschikbaar voor het co-financieren van projecten. Op 1 oktober gaat de tweede ronde van start en loopt tot en met 31 oktober. Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, de overheid en uit de financiële wereld.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>