'Dossier huisvesting arbeidsmirgranten complex' | GrootWestland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo groot-westland.nl
De glastuinbouw in het Westland kan niet zonder arbeidsmigranten. De huisvesting is echter een probleem.
De glastuinbouw in het Westland kan niet zonder arbeidsmigranten. De huisvesting is echter een probleem. (Foto: WB)

'Dossier huisvesting arbeidsmirgranten complex'

  •   60 keer gelezen   Actueel

Naaldwijk - Er wordt momenteel een tweesporenbeleid gevolgd om meer vaart te krijgen in het realiseren van bedden voor arbeidsmigranten. Toch wil het maar niet vlotten met de uitbreiding van extra verblijfplaatsen in Westland. Zo bleek woensdag 11 september tijdens de commissie EFO waarin wethouder Karin Zwinkels de raad informeerde over de stand van zaken.

Er ligt een bestuurlijke afspraak om tweeduizend bedden voor arbeidsmigranten te bewerkstelligen volgens het Ontwikkelkader (spoor 1). Omdat het tekort aan geschikte huisvesting voor buitenlandse werknemers in Westland inmiddels heel hoog is opgelopen, heeft het college van B en W besloten haar medewerking te verlenen aan het verzoek aan Glastuinbouw Westland en VNO-NCW om noodhuisvesting voor de korte termijn te realiseren (spoor 2). Het gaat om het verwezenlijken van noodplekken op glastuinbouwgrond voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij gelden minder strenge voorwaarden dan voor reguliere huisvesting. Initiatiefnemers konden zich tot 31 mei aanmelden bij Glastuinbouw Westland, met als resultaat een lijst met dertien locaties. "Die locaties hebben wij als college getoetst op een aantal criteria", vertelde wethouder Zwinkels in de commissievergadering. "Er bleven zeven locaties over waarvan wij zeiden: 'LTO, daarmee kunt u aan de slag'. Wij hebben als college vervolgens de terugkoppeling gekregen dat vier locaties van de zeven waren afgevallen; initiatiefnemers konden het niet eens worden over de grondprijs ofwel de kavel was inmiddels niet meer beschikbaar. Drie locaties zijn nu nog actueel."
Omdat het tijdsbestek best wel krap bleek om zaken concreet bij het college neer te leggen, heeft B en W de aanmeldingstermijn op verzoek van de brancheorganisatie verschoven naar 1 oktober. "Het is dus nog mogelijk dat er nieuwe initiatieven worden ingebracht. Maar daar hebben we op dit moment nog geen signalen over gekregen."
GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer noemde de oogst 'triest' en vroeg zich af 'of er überhaupt nog wat gerealiseerd gaat worden'. "Aan de andere kant verlangt diezelfde sector wel dat wij als overheid stappen nemen om bedden (tweeduizend stuks, red.) te gaan realiseren in andere gebieden."
Hij is duidelijk niet hoopvol gestemd over de toekomst en verzocht wethouder Zwinkels om het ongenoegen van zijn partij over te brengen aan Glastuinbouw Westland en VNO-NCW. Zij bekende de deceptie te delen. "Ja, wij vinden het ook teleurstellend wat er nu uitkomt."
De wethouder benadrukte in de commissie nog maar eens de complexiteit van het dossier huisvesting arbeidsmigranten. "We staan voor de gezamenlijke opgave om oplossingen te vinden." Het NIMBY-effect (Not in my back yard, Niet in mijn achtertuin) maakt het volgens haar lastig om maatschappelijk draagvlak te houden.
Voor de goede orde legde ze de procedure wat betreft spoor 1 nog eens uit: "De markt komt met locaties oftewel de markt geeft aan: 'Wij hebben een plan'. Wij komen aanzet als er een aanvraag ligt. Wanneer er sprake is van een realistisch plan, dat we getoetst hebben aan het voorgestelde Ontwikkelkader, kom ik ermee naar uw raad."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226304&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768097&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226306&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groot-westland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=229,267,269" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>